MIGRAINE IS GEEN HOOFDPIJN

Hans Carpay

Migraine is een extreem veel voorkomende ziekte. Iedereen kan door deze ziekte getroffen worden al moet meteen gezegd worden dat meer vrouwen dan mannen er last van hebben. Tenminste een op de vier vrouwen krijgt er mee te maken, vooral in de vruchtbare periode, de periode waarin je het meest van het leven verwacht.

Deze erfelijke hersenziekte, want dat is het, heeft een grote impact op het dagelijks functioneren van de patiënt, anders gezegd: het is een van de meest invaliderende ziektes. Een ziekte ook die daarnaast, door het soms dagenlang niet kunnen functioneren in het gezin of op het werk, vaak zorgt voor een groot schuldgevoel bij patiënten.

Hans Carpay houdt zich ruim twintig jaar met migraine bezig. In Migraine ís geen hoofdpijn beschrijft hij, aan de hand van ervaringen uit zijn praktijk, hoe hij in de loop der jaren anders is gaan denken over deze ziekte. Hij is meer en meer onder de indruk geraakt van de worsteling, fysiek én psychisch, die de ziekte veroorzaakt bij degene die er toevallig last van heeft.
Met dit boek stelt hij zich ten doel om mensen die met migraine te maken hebben (patiënten, familie van patiënten, huisartsen, specialisten, psychologen etc.) meer inzicht te geven in de ziekte. Om de migraine kleiner te krijgen en om inzicht te geven in hoe moeilijk het is er mee te leven. Want door meer kennis komt de oplossing dichterbij.

Carpay stelt zich met dit boek ten doel dat de patiënt minder onnodig zal worstelen met de zijn of haar ziekte, dat werkgevers, familie en vrienden rechtvaardiger zullen omgaan met terugkerende ziektemeldingen, en dat er minder onzinnige adviezen zullen circuleren.

ISBN 978 94 92754 240
€ 12,50
116 blz.
14 x 22 cm
uitvoering paperback met flappen
nur 863
verschijnt april 2020

terug naar boeken

© uitgeverij brooklyn