MICHAEL ELIAS

Hanesteen

Hanesteen is het romandebuut van Michael Elias, die eerder studies schreef over taal en cultuur. Hij promoveerde op raadselverhalen.

terug naar auteurs

© uitgeverij brooklyn