DE AUTOCRATEN

Rutger van Zeijst

Piet Aukes is 29 jaar, gesjeesd student in de rechten, wees, failliet en zit zonder werk. Zijn rijke verloofde heeft hem de bons gegeven. En hij is nog lang niet los van het absorberende studentenleven. Bij toeval raakt hij verzeild in de wereld van een Amsterdams studentenweekblad. Daar raakt hij in conflict met zijn tegenpool, de gehaaide intrigant Jacob Daalakker.

‘We betreden dezelfde wereld als in Bij nader inzien van J.J. Voskuil, maar Van Zeijst is veel geestiger en sprankelender dan Voskuil. […]
Ik zou graag een en ander citeren, maar dan verraad ik te veel van de verrassende, schijnbaar achteloos aangebrachte plot.’
Uit het voorwoord van Maarten ’t Hart

ISBN 978 94 92754 01 1
€ 17,50
224 blz.
14 x 22 cm
uitvoering paperback met flappen
nur 301

terug naar boeken

© uitgeverij brooklyn